DRUGA JA...

Temat: Źródła dofinansowania leków - przykłady
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe: /tu mamy duży wybór/ - zaświadczenie o zarobkach, - odcinki rent i emerytur, - odcinek alimentów, - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, - decyzje z PUP /tak zwana BIDA/ o wysokościach zasiłków, - zaświadczenia o stypendiach. I tu mamy rozwinięcie tematu przy decyzjach PUP - decyzja + historia bezrobotnego. Należy przedstawić Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne zaświadczenie o stanie zdrowia. Przygotować inne dokumenty niezbędne dla sprawy. Podaje link do strony z Radomia inne znajdziecie sami http://www.mops.radom.pl/ a tu są wzory wniosków http://www.bip.mops.radom.pl/?wnioski=ok Należy pamiętać że oprócz pomocy na dofinansowanie leków podstawową działalnością jest pomoc ‘żywieniowa’ i tą też można podać środki będą większe. Na leki możemy dostać ok. do 60 % środków potrzebnych na sfinansowanie pomocy. Potrzebna jest /xero/ recepty ... pomaga, ale trzeba sytuacje swoją i prośbę opisać. Tu decyzja zapadnie o możliwościach i rodzaju pomocy. Jest możliwa pomoc jednorazowa, jak również można zostać skierowanym do „pomocy stałej” . Podaję dokumenty które należy złożyć: 1 pismo – prośba. 2 pismo z parafii informujące o trudnej sytuacji z pieczątką 3 zaświadczenia o dochodach lub decyzje PUP 4 orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenia o ... poczekać na komisję tak jak to jest w Radomiu : • Dzieło im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego - fundacja organizująca i wspomagająca kosztowne leczenie i operacje, zwłaszcza dzieci Radom ul. Kościelna...
Źródło: forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=1153